Deltagning

Anmäl dig här.

Registreringsavgift:

 • Early bird 15 € 
 • -27.6. 15€
 • 28.6.-23.8. 20€
 • 24.8.-28.9. 25€
 • 29.9.-9.10 30€ (till kl 18)
 • 10.10 35€ (till kl 9.45)

I avgiften ingår:

 • tidtagning

 • rätt att delta i vald sträcka

 • ruttservice och målservice

Tidtabell:

 • Kl 8.30 Kansliet öppnar
 • Kl 10.00 Start 21km
 • Kl 10.10 Start 10km
 • Kl 14.00 Målet stängs
 • Kl 14.30 Evenemanget över

 

OBS! Vid val av sträcka notera att maximi tiden för att fullgöra är 4 timmar.