Deltagning

Du kan registrera dig som deltagare här.

Registreringsavgift:

 • Early bird 15 € 

 • -27.6. 15€

 • 28.6.-15.8. 20€

 • 16.8.-27.9. 25€

 • 29.9.-10.10 30€

 • Händelsedagen 35€

  • OBS! Anmälningen K´kommer att vara stängd kl 9.45!

I avgiften ingår:

 • tidtagning

 • rätt att delta i vald sträcka

 • ruttservice och målservice

Tidtabell:

 • Kl 8.30 Kansliet öppnar
 • Kl 10.00 Start 21km
 • Kl 10.10 Start 10km
 • Kl 15.00 Malet stängs
 • Kl 16.00 Tillstänningen över

 

OBSERVERA Vid val av sträcka notera att maximi tiden för att fullgöra är 4 timmar.