Deltagning

Du kan registrera dig som deltagare här.

Registreringsavgift

33 € fram till 1.6
38 € fram till 2.9
45 € fram till 28.9

I avgiften ingår:

  • tidtagning
  • rätt att delta i vald sträcka
  • evenemangsminne
  • ruttservice och målservice
  • bastu efter avklarat förvärv antingen i idrottsinstitutets strandbastu (med möjlighet till simning i Noux Långträsk) eller bastun i huvudbyggnaden
8.30Kansliet öppnar
10.00Start 10 km, 17 km, 27 km
15.00Målet stängs
16.00Tillställningen över
  

OBSERVERA Vid val av sträcka notera att maximi tiden för att fullgöra är 5 timmar.